Manoree

गजर

Posted in बाप्पा मोरया Bappaa Morayaa by skmrunal4u on September 19, 2021

 

मोरया मोरया मंगलमुर्ती मोरया 

 

 

 

 

 

 

मोरया मोरया मंगलमुर्ती मोरया                           २
मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया ।। धृ ।।        २

तू विश्वाचा पालनकर्ता , वक्रतुण्ड तू मोरया २
तू सकलांचा प्रेमपिता तू , गौरीनंदा तू मोरया ।।१।।    २

तू पीडितांचा दुःखीजनांचा , दुःखहर्ता तू मोरया        २
तू सर्वांचा भक्तजनांचा , सुखकर्ता तू मोरया ।।२।।    २

सुखशांतीचा सुखकारी तू , जगत् पिता तू मोरया      २
प्रेमभावाचा, दया शांतीचा ,  प्रेमदाता तू मोरया ।।३।।     २

दिनदयाळू तू प्रेमाळु , कृपावंत तू मोरया २
दया सागरा तू च ईश्वरा , दयावंत तू मोरया ।।४।।   २

या जीवनांचा संसारांचा 2 मंगलबिंदू मोरया 
या जीवनांचा संसारांचा , मंगलबिंदू मोरया 
या विश्वाचा सत्ताधारी तू ,जगत् गुरु तू मोरया ।।५।।   २

 

अंबा माता भवानी भक्ती गीते Ambaa Bhavaanee Bhaktee Geete Devotional songs

Posted in अंबा माता भवानी Ambaa Bhavaanee by skmrunal4u on August 9, 2021

 

जय जय जय अंबे भवानी – ३
तिन्ही जगाची तूच स्वामिनी २
जय जय जय अंबे भवानी – २ ।। धृ

पाठ तुझा जो,  करी संसारी , संकट त्याचे , तूच निवारी – २
होऊनि जगत् जननी , भवानी – २ ।। १
जय जय जय अंबे भवानी – २

आदिशक्ती तू आदिमाया , वंदिती सुरवर तुझिया पाया – २
महिषासुर मर्दिनी भवानी – २ ।। २
जय जय जय अंबे भवानी – २

भक्तालागी तू , धावत येसी , तारुनि त्यांना पावन करिसी – २
म्हणविसी वरदायिनी भवानी – २ ।। ३
जय जय जय अंबे भवानी – २

भक्त म्हणे तुज दुर्गे माते  – २ , आलो शरण मी चरणी तू तें – २
सुंदर शिवरमणी , भवानी – २
जय जय जय अंबे भवानी – ३
तिन्ही जगाची तूच स्वामिनी २
जय जय जय अंबे भवानी – ३

-*-*-*-*-*-*-*-

अंबाबाईचा उदो उदो २

अंबाबाईचा ३ छंद मनाला ~~~ (u) , अंबाबाईचा छंद मनाला ~~~ (n)
अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (u) , अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (n)
अंबाबाईचा छंद मनाला ssss , अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (n )

गुण गाईन मी , रूप पाहीन मी  २
किती वाटेल ३ , धन्य मनाला ~~~ (u) , किती वाटेल धन्य मनाला ~~~ (n)
किती वाटेल धन्य मनाला ~~~ (n) , अंबाबाईचा छंद मनाला ssss
अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (n )

तव ध्यास असे या जीवा –> , तव ध्यास असे या जीवा ~~~ (u)
तव ध्यास असे या जीवा ~ , तव ध्यास असे या जीवा (n)
सहवास तुझा मज व्हावा (u) ,सहवास तुझा मज व्हावा (n)
विनती ही असे चरणाला (u) २ , अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (n)
अंबाबाईचा छंद मनाला ssss , अंबाबाईचा छंद मनाला  ~~~ (n )
अंबा माता की जय

 

-*-*-*-*-*-*-*-

 

संत नामदेव महाराज Sant Namdev Mahaaraaja

Posted in संत नामदेव म Sant Namdev M by skmrunal4u on August 7, 2021

संत नामदेव महाराज

 

माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २
केशवा माधवा नारायणा
माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २

नाहीं नाहीं मज आणिक सोयरा – २
ना करी अव्हेरा पांडुरंगा – २ , पांडुरंगा
केशवा माधवा नारायणा
माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २

अनाथांच्या नाथा होशी तू दयाळा – २
किती वेळोवेळां – २ , प्रार्थु आता
केशवा माधवा नारायणा
माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २

नामा म्हणे जीव होतो कासावीस – २
केली तुझी आस – २ , आता बरी
माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २
केशवा माधवा नारायणा
माझे मनोरथ पूर्ण करी देवा – २

 

 

संत तुकाराम महाराज Sant Tukaaraama Maharaaja

Posted in संत तुकाराम म Sant Tukaaraama M by skmrunal4u on July 29, 2021

रचना – संत तुकाराम महाराज

 

ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन 

ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे

 

 

ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे

ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे २
हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान २
ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे २

अकार तो ब्रह्मा , उकार तो विष्णु २
मकार महेश जाणियेला २
ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे

ऐसे तिन्ही देव जेथोनि उत्पन्न २
तो हा गजानन मायबाप २
ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे

तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी २
पहावि पुराणे व्यासाचिया २
ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे २
हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान
ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे
ओंकार प्रधान ३
रूप गणेशाचे ३

-*–*–*–*–*–*–*-

ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन – २ ।।धृ

नेसली शुभ्र पातळ, गळा मोतियांची माळ – २
कटी कमरपट्टा ये कसून शारदे , मयुरावरती बसुन – २ ।।१
ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन – २

करी घेऊनी ब्रह्मविणा – २ ,
करी घेऊनी ब्रह्मविणा , मंजूळ करी गायना
मंजूळ करी गायना – २
करी घेऊनी ब्रह्मविणा , मंजूळ करी गायना
ये नाचत नाचत हसून शारदे, मयुरावरती बसुन – २ ।।२
ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन – २

तुका म्हणे ब्रह्मनंदिनी, मम् हृदयाविलासिनी – २
मम् अंत:करणी वसुन शारदे , मयुरावरती बसुन – २ ।।३
ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन – २
कटी कमरपट्टा ये कसून शारदे , मयुरावरती बसुन
ये नाचत नाचत हसून शारदे, मयुरावरती बसुन
मम् अंत:करणी वसुन शारदे , मयुरावरती बसुन
ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन
शारदे ये हंसावरती बसुन
शारदे ये मयुरावरती बसुन
शारदे ये नाचत नाचत हसून
शारदे ये अंत:करणी वसुन

-*–*–*–*–*–*–*-

रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी २
केशवा मुरारी पांडुरंग २
रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी २

लक्ष्मी विलासा , सख्या दीनबंधू २
तुझा लागो छंदु २
तुझा लागो छंदु , सदा मज ।।१।।
मुरारी पांडुरंग २
रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी २

तुझे नामी प्रेम , घेई अखंडीत २
नेणे तपोव्रत २
नेणे तपोव्रत , दान काही ।।२।।
मुरारी पांडुरंग २
रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी २

तुका म्हणे माझे , हेचि बा मागणे २
तुका म्हणे माझे माझे
तुका म्हणे मा — झे —-
तुका म्हणे माझे , हेचि बा मागणे
अखंड ही गाणे ,अखंड ही गा — णे —-
अखंड ही गाणे , नाम तुझे देवा
अखंड ही गाणे , नाम तुझे ….. ।।३।।
केशवा मुरारी पांडुरंग  २
मुरारी पांडुरंग २
रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी  २
केशवा मुरारी पांडुरंग   २
रामकृष्ण गोविंद ४

नारायण हरी

-*–*–*–*–*–*–*-

Bhup Bandish Lakh Chabi

Posted in chota khyal by skmrunal4u on June 24, 2020

भूप / भूपाली – छोटा ख्याल / बंदिश / चीज – लख छबी – ताल  – त्रिताल (तीनताल)

स्थायी
लख छबी सावरियाँ की                  २
मोरी मती भई बावरी ए दैय्या          २
लख छबी सावरियाँ की                  २
आंतरा
मोर मुगुट पीतांबर सोहे               २
कुंडल झलकत कानन में             २
मोरी मती भई बावरी ए दैय्या       २
लख छबी सावरियाँ की               २
लख छबी सावरियाँ                    २
लख छबी सावरियाँ की

मंद्र सप्तक स्वर – स्वराच्या खाली टिंब जसे  ध़
मध्य सप्तक स्वर – स्वरास काही चिन्ह नाही  जसे  प
तार सप्तक स्वर – स्वराच्या वरती टिंब  जसे  रें
– असे चिन्ह असल्यास ह्या चिन्हाच्या अगोदर असलेला स्वर दिलेल्या मात्रेमध्ये घेणे

स्वर लेखन पद्धती (नोटेशन)  – राग भूप – लख छबी सावरियाँ की

१० ११ १२ | १३ १४ १५ १६ | १ | ५
धा तीं तीं ता | ता धीं धीं धा | धा धीं धीं धा | धा धीं धीं धा
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा सा रे | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री S | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा ध़सा रेसा | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री ऎs ss | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
रे | ग सां | सां सां सां | रें सां
मो S मु | गु पी S | तां S | सो S हे S
O       | ३       | X       | २      
रे | ग सां | सां सां सां | रें सां
मो S मु | गु पी S | तां S | सो S हे S
O       | ३       | X       | २      
| सां सां रें रें | सां रें गं रें | सां
कुं S | झ | का S | में S S S
O       | ३       | X       | २      
| सां सां रें रें | सां रें गं रें | सां
कुं S | झ | का S | में S S S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा सा रे | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री S | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा ध़सा रेसा | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री ऎs ss | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा ग रे | सा सा रे ध़ | सा ग रे
बी | सा वरि याँ S | ल बी | सा वरि याँ S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      

Bhup / Bhupali – Chota Khyaal / Bandish / Cheej – Lakh Chabee – Taal – Tritaal

Sthaayee
Lakh Chhabi Saawariyaa ki     2
Mori Mati Bhayee Baawari Ae daiyyaa  2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki      2
Aantaraa
Mor Mugut Peetaambar Sohe  2
Kundal Jhalakat Kaanan Me 2
Mori Mati Bhayee Baawari Ae daiyyaa  2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki    2
Lakh Chhabi Saawariyaa     2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki 

If you want to take print out, LAYOUT should be Landscape to have qualitative output of the given below table –

* Capital letter – Madhya saptak swar like P 
* Small letters –  mandra saptak swar  like d
* Symbol ‘ single quote next to swar – Taar saptak swar  like S’ or S’
* In the line of Notation of swar, the symbol dash – is expansion of previously given swar in – dash appearing beat.
* In the line of Notation of Words, the symbol small letter s represents the expansion of previously given word / letter in appearing beat.   

Notation – Raag Bhup – Lakh Chhabi Saawariyaa Ki

9 10 11 12 | 13 14 15 16 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8
Dhaa Tin Tin Taa | Taa Dhin Dhin Dhaa | Dhaa Dhin Dhin Dhaa | Dhaa Dhin Dhin Dhaa
O | 3 | X | 2
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S S R | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI s AE | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S dS RS | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI AE ss | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
G G R | G P S’ D | S’ S’ S’ | R’ D S’
MO s RA MU | GU T PEE s | TAAM s BA RA | SO s HE s
O | ३ | X | २
G G R | G P S’ D | S’ S’ S’ | R’ D S’
MO s RA MU | GU T PEE s | TAAM s BA RA | SO s HE s
O | ३ | X | २
D D D | S’ S’ R’ R’ | S’ R’ G’ R’ | S’ D P
KUN s DA LA | JHA LA KA TA | KAA s NA NA | ME s s s
O | ३ | X | २
D D D | S’ S’ R’ R’ | S’ R’ G’ R’ | S’ D P
KUN s DA LA | JHA LA KA TA | KAA s NA NA | ME s s s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S S R | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI s AE | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S dS RS | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI AE ss | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R G | S S R d | S G R G
LA KH CHH BI | SAA VA RI YAA s | LA KH CHH BI | SAA VA RI YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २