Manoree

Shiv Shankar शिव शंकर

Posted in शिव शंकर Shiv Shankar by skmrunal4u on July 29, 2021

मन हे भज भज भज शिव , सांब सांब सांब सांब ।।धृ

चंद्रभाल कण्ठनिल , डमरू करी धरी त्रिशूल
शोभत गळा रुंद माळ , वरी तो जगदंब दम्ब ।।१

जटा गंग भस्म अंग , कुंडल कानी शोभे भुजंग
सन्मुख उभे शृंग भृंग , वाजवी शंख भूम्ब भूम्ब ।।२

गोवाहन नेत्र तीन , दशकर जो पंचवदन
माणिक मना जाय शरण टाकुनिया दंभ दंभ ।।३

-*–*–*–*–*–*–*-

 

Saraswati Sharadaa देवी सरस्वती , शारदा माता

Posted in सरस्वती शारदा Shaaradaa Saraswatee by skmrunal4u on July 29, 2021

ये हंसावरती बसून शारदे , मयुरावरती बसुन ।।धृ

नेसली शुभ्र पातळ, गळा मोतियांची माळ
कटी कमरपट्टा ये कसून शारदे , मयुरावरती बसुन ।।१

करी घेऊनी ब्रह्मविणा , मंजूळ करी गायना
ये नाचत नाचत हसून शारदे, मयुरावरती बसुन ।।२

तुका म्हणे ब्रह्मानंदिनी, मम् हृदयाविलासिनी
मम् अंत:करणी वसुन शारदे , मयुरावरती बसुन ।।३

-*–*–*–*–*–*–*-

गणराज गणराया Ganaraayaa Ganraaj

Posted in बाप्पा मोरया Bappaa Morayaa by skmrunal4u on July 29, 2021

गणराया घ्या पहिले वंदन

गणराज रंगी नाचतो

गजानना श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया

 

गणराया घ्या पहिले वंदन । प्रसन्न व्हावे हे शिवनंदन ।।धृ

कांचनमय हा मुकुट शोभतो | रत्नहार तो कंठी रुळतो
रुंद कटीवर सर्प खेळतो | विलेपिले त्या भाळी चंदन ।।१

विघ्नहरा या भक्तांसाठी |  सदा असावे आमुच्या पाठी
भक्त जनांची व्हावी दाटी | हीच प्रार्थना हे गौरी नंदन ।।२

-*–*–*–*–*–*–*-

गणराज रंगी नाचतो
गणराज रंगी नाचतो, नाचतो
पायी घाग-या करिती रुणझुण – २
नाद स्वर्गी पोचतो
गणराज रंगि नाचतो, नाचतो

कटी पितांबर कसून भरजरी – २
बाल गजानन नर्तनास करी
तुंदिल तनु तरि चपल साजिरी – २
लावण्ये साजतो
गणराज रंगी नाचतो
गणराज रंगी नाचतो, नाचतो

नारद तुंबरु करिती गायन – २
करी शारदा वीणावादन
ब्रम्हा धरितो , ताल ही रंगुन – २
मृदंग धिमी वाजतो
गणराज रंगी नाचतो
गणराज रंगी नाचतो, नाचतो

देवसभा घनदाट बैसली – २
नृत्यगायने मने हर्षली
गौरीसंगे स्वये सदाशिव – २
शिशुकौतुक पाहतो
गणराज रंगि नाचतो
गणराज रंगि नाचतो, नाचतो

-*–*–*–*–*–*–*-

गजानना श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया – २
मंगलमुर्ती, श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया
गजानना श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया – २

सिंदुरचर्चित धवळी अंग , – २
चंदन उटी खुलवी रंग , खुलवी रंग ,
बघता मानस होते दंग , होते दंग
जीव जडला चरणी तुझिया , आधी वंदू तुज मोरया
गजानना श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया – २

गौरीतनया भालचंद्रा – २
देवा कृपेच्या तू समुद्रा , तू समुद्रा
वरदविनायक करुणागारा , करुणागारा
अवघी विघ्ने नेसी विलया , आधी वंदू तुज मोरया
गजानना श्री गणराया , आधी वंदू तुज मोरया – २

-*–*–*–*–*–*–*-

 

 

Bhup Bandish Lakh Chabi

Posted in chota khyal by skmrunal4u on June 24, 2020

भूप / भूपाली – छोटा ख्याल / बंदिश / चीज – लख छबी – ताल  – त्रिताल (तीनताल)

स्थायी
लख छबी सावरियाँ की                  २
मोरी मती भई बावरी ए दैय्या          २
लख छबी सावरियाँ की                  २
आंतरा
मोर मुगुट पीतांबर सोहे               २
कुंडल झलकत कानन में             २
मोरी मती भई बावरी ए दैय्या       २
लख छबी सावरियाँ की               २
लख छबी सावरियाँ                    २
लख छबी सावरियाँ की

मंद्र सप्तक स्वर – स्वराच्या खाली टिंब जसे  ध़
मध्य सप्तक स्वर – स्वरास काही चिन्ह नाही  जसे  प
तार सप्तक स्वर – स्वराच्या वरती टिंब  जसे  रें
– असे चिन्ह असल्यास ह्या चिन्हाच्या अगोदर असलेला स्वर दिलेल्या मात्रेमध्ये घेणे

स्वर लेखन पद्धती (नोटेशन)  – राग भूप – लख छबी सावरियाँ की

१० ११ १२ | १३ १४ १५ १६ | १ | ५
धा तीं तीं ता | ता धीं धीं धा | धा धीं धीं धा | धा धीं धीं धा
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा सा रे | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री S | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा ध़सा रेसा | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री ऎs ss | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
रे | ग सां | सां सां सां | रें सां
मो S मु | गु पी S | तां S | सो S हे S
O       | ३       | X       | २      
रे | ग सां | सां सां सां | रें सां
मो S मु | गु पी S | तां S | सो S हे S
O       | ३       | X       | २      
| सां सां रें रें | सां रें गं रें | सां
कुं S | झ | का S | में S S S
O       | ३       | X       | २      
| सां सां रें रें | सां रें गं रें | सां
कुं S | झ | का S | में S S S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा सा रे | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री S | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
रे रे | सा सा सा | सा सा ध़सा रेसा | ध़ प़
मो री ती | भ यी S बा | व री ऎs ss | दै S य्या S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे ग रे | ग रे | प
बी | सा S वs रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा ग रे | सा सा रे ध़ | सा ग रे
बी | सा वरि याँ S | ल बी | सा वरि याँ S
O       | ३       | X       | २      
सा सा रे ध़ | सा रे | ग रे | प
बी | सा S रि | याँ S S S | S S की S
O       | ३       | X       | २      

Bhup / Bhupali – Chota Khyaal / Bandish / Cheej – Lakh Chabee – Taal – Tritaal

Sthaayee
Lakh Chhabi Saawariyaa ki     2
Mori Mati Bhayee Baawari Ae daiyyaa  2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki      2
Aantaraa
Mor Mugut Peetaambar Sohe  2
Kundal Jhalakat Kaanan Me 2
Mori Mati Bhayee Baawari Ae daiyyaa  2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki    2
Lakh Chhabi Saawariyaa     2
Lakh Chhabi Saawariyaa ki 

If you want to take print out, LAYOUT should be Landscape to have qualitative output of the given below table –

* Capital letter – Madhya saptak swar like P 
* Small letters –  mandra saptak swar  like d
* Symbol ‘ single quote next to swar – Taar saptak swar  like S’ or S’
* In the line of Notation of swar, the symbol dash – is expansion of previously given swar in – dash appearing beat.
* In the line of Notation of Words, the symbol small letter s represents the expansion of previously given word / letter in appearing beat.   

Notation – Raag Bhup – Lakh Chhabi Saawariyaa Ki

9 10 11 12 | 13 14 15 16 | 1 2 3 4 | 5 6 7 8
Dhaa Tin Tin Taa | Taa Dhin Dhin Dhaa | Dhaa Dhin Dhin Dhaa | Dhaa Dhin Dhin Dhaa
O | 3 | X | 2
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S S R | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI s AE | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S dS RS | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI AE ss | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
G G R | G P S’ D | S’ S’ S’ | R’ D S’
MO s RA MU | GU T PEE s | TAAM s BA RA | SO s HE s
O | ३ | X | २
G G R | G P S’ D | S’ S’ S’ | R’ D S’
MO s RA MU | GU T PEE s | TAAM s BA RA | SO s HE s
O | ३ | X | २
D D D | S’ S’ R’ R’ | S’ R’ G’ R’ | S’ D P
KUN s DA LA | JHA LA KA TA | KAA s NA NA | ME s s s
O | ३ | X | २
D D D | S’ S’ R’ R’ | S’ R’ G’ R’ | S’ D P
KUN s DA LA | JHA LA KA TA | KAA s NA NA | ME s s s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S S R | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI s AE | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
G G R R | S S S | S S dS RS | d p
MO RI MA TI | BHA YI s BAA | VA RI AE ss | DAI s YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S R  G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA  s RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R G | S S R d | S G R G
LA KH CHH BI | SAA VA RI YAA s | LA KH CHH BI | SAA VA RI YAA s
O | ३ | X | २
S S R d | S G R | G R | P G
LA KH CHH BI | SAA s VA RI | YAA s s s | s s KI s
O | ३ | X | २